ODPIS PFRON

CELEM NASZEJ DZIAŁALNOŚCI JEST ZADOWOLENIE Z NASZYCH USŁUG CORAZ WIĘKSZEJ GRUPY KLIENTÓW”

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom  w odniesieniu do korzystania z profesjonalnej, rzetelnej i taniej usługi, pragniemy przedstawić korzyści płynące z podjęcia współpracy z Zakładem Pracy Chronionej – firmą SKY ONE  Sp. z o.o., która daje Państwu możliwość obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 40-70% fakturowanej kwoty o czym mówi art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123, z póz zm./ Należy zaznaczyć, że firmy w przypadku zatrudnienia powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w œświetle art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123, poz. 776 z póŸ. zm./ mają prawny obowiązek, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22 dokonywania comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla zobrazowania jakiej wielkości są to kwoty posługujemy się przykładem. Firma zatrudniająca np. 140 osób, w przypadku której obowiązkowa składka wynosi około 10 000 zł. miesięcznie czyli 120 000 zł. rocznie. Poniżej przedstawiamy symulację graficzną miesięcznego rozliczenia np. kosztów ochrony. Analiza do przedstawionego wykresu:

– 10 000,00 zł – koszt ochrony bez odliczeń

– 7 000,00 zł – kwota obniżenia wpłaty na PFRON ( wynika z zaświadczenia wydanego przez naszą firmę)

– 3 000,00 zł – rzeczywisty koszt ochrony

– 10 000,00 zł – (10 000,00 zł x 70%) = 10 000,00 zł –- 7 000,00 zł = 3 000,00 zł

Rzeczywiste oszczędności wynikających ze współpracy z naszą firmą wynoszą w tym przypadku 84 000,00 zł rocznie.

Ale to nie wszystkie korzyści związane ze współpracą z naszą firmą. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się jak wdrożyć ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA w kontekście wyżej pokazanej analizy finansowej proszę zostawić swoje dane, a nasi specjaliści skontaktują się z Państwem.

WITAMY W TIME GROUP POLSKA!


Aby usprawnić obsługę pracowników i klientów zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 pod numerem


 tel. 5 333 2 999 1


lub


kontaktu mailowego na adres kontakt@time-polska.pl


 

Jednocześnie pragniemy poinformować o zmianie danych adresowych. Informacje dostępne w zakładce Kontakt