Całodobowa Ochrona Fizyczna

Działania prewencyjne

 • zapobieganie aktom rozboju i wandalizmu
 • usuwanie w sposób dyskretny osób niepożądanych i zakłócających porządek

Patrolowanie terenu zewnętrznego

 • patrole piesze
 • grupa interwencyjna

Nadzór nad systemami zabezpieczenia

 • system alarmowy
 • system przeciwpożarowy

Stały monitoring wizyjny

 • obsługa systemu telewizji przemysłowej CCTV

Kontrolowanie dróg ewakuacyjnych

Ujmowanie osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie przeciwko życiu i mieniu

 • najemcom przy ujmowaniu sprawców kradzieży oraz przy innych incydentach zakłócających porządek

Czynne interwencje w przypadku:

 • kradzieży
 • rozbojów
 • uszkodzeń
 • zagrożeń życia ludzkiego
 • zagrożeń terrorystycznych
 • zagrożeń bombowych

Kontrola ruchu towarowo-osobowego

 • prowadzenie księgi ruchu pojazdów oraz ewidencji ruchu osobowego

Współpraca z:

 • Administratorem obiektu, Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Miejską, Pogotowiem Energetycznym, Pogotowiem Gazowym, Pogotowiem Wodno-Kanalizacyjnym

Sporządzanie raportów z:

 • alarmów włamaniowych
 • alarmów kradzieżowych
 • alarmów interwencyjnych – monitoringowych
 • zastosowania środków przymusu bezpośredniego

Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej służb ochrony obiektu

 • dziennik służby ochrony
 • dziennik zmian
 • rejestr godzin pracy
 • rejestr kluczy obiektowych

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Zobacz proszę kalkulator korzyści

Proszę kliknąć i zobaczyć ile Państwo mogą zyskać dzięki współpracy z naszą firmą!

Informacja


W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem, ze względów epidemiologicznych, informujemy że Biuro będzie nieczynne do odwołania. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

1. Dział kadr: 728-480-748 lub 512-288-671
2. Dział operacyjny: 503-014-699
3. Sekretariat: 530-227-340
4. Dział finansowy: 728-498-391 lub 503-014-350

Jednocześnie informujemy że wszyscy Kierownicy są do Państwa dyspozycji pod dotychczasowymi numerami telefonów.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.