Usługi kompleksowego utrzymania czystości

Świadczymy kompleksowe usługi utrzymania czystośœci w budynkach użytecznośœci publicznej tj. pomieszczeniach biurowych, halach przemysłowych, magazynach oraz na terenach zewnętrznych latem jak i zimą. Celem usługi jest jak najlepsze utrzymanie czystoœści w powierzonych obiektach z uwzględnieniem unikalnej specyfiki stosowanej technologii sprzątania oraz dostosowania do potrzeb Klienta. Stosujemy œśrodki czystośœci łatwe i bezpieczne w użyciu, dostosowane do specyfiki obiektu naszych Klientów. W ramach tego segmentu naszej działalnośœci proponujemy Państwu między innymi następujące usługi:

– kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, uwzględniając specyfikę obiektu i oczekiwania klienta;

– utrzymanie czystośœci w zakładach produkcyjnych nie zakłócając procesu produkcyjnego;

– sprzątanie obiektów handlowych w sposób nieuciążliwy dla klientów i personelu;

– sprzątanie budynków mieszkalnych i ich otoczenia;

– sprzątanie terenów zewnętrznych i pielęgnacja zieleni latem, natomiast zimą usługa kompleksowego utrzymania w czystoœci dróg i ciągów komunikacyjnych przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz œśrodków antypoœślizgowych;

– w ramach usługi zaopatrujemy naszych klientów w œśrodki czystośœci i higieny osobistej oraz niezbędne œśrodki dezynfekcyjne;

– Pracujemy przy zastosowaniu profesjonalnego sprzętu renomowanych firm oraz œśrodków chemicznych posiadających wymagane atesty, przyjazne dla œśrodowiska oraz gwarantujące wysoką jakośœć usługi.

Nasi pracownicy są systematycznie szkoleni oraz podlegają ciągłemu nadzorowi przy wykonywaniu swoich obowiązków.

Przypominamy, że współpracując z nami uzyskujecie Państwo ulgę we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tym samym nasza oferta staje się jeszcze bardziej konkurencyjna i warta polecenia.

Zobacz proszę kalkulator korzyści

Proszę kliknąć i zobaczyć ile Państwo mogą zyskać dzięki współpracy z naszą firmą!

WITAMY W TIME GROUP POLSKA!


Aby usprawnić obsługę pracowników i klientów zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 pod numerem


 tel. 5 333 2 999 1


lub


kontaktu mailowego na adres kontakt@time-polska.pl


 

Jednocześnie pragniemy poinformować o zmianie danych adresowych. Informacje dostępne w zakładce Kontakt