Firma SKY ONE Sp. z o.o. posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz Certyfikat – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001:2007 w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia.

 

 

ISOISO 9001_URS

BHP

OHSAS 18001_URS_UKAS