ZAWIADOMIENIE O WYBORACH

Niniejszym zawiadamia się, że w dniach 16-17 września 2019 roku odbędą się wybory przedstawiciela pracowników spółek Time Security oraz Sky One do reprezentowania pracowników podczas konsultacji z pracodawcą w sprawie wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. organizacji wyborów, w tym sposobu oraz warunków zgłaszania kandydatów, należy zapoznać się z regulaminem wyborów dostępnym na stronie internetowej oraz w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Pukowca 15.

Regulamin Time Security

Regulamin Sky One

Przewodnik po PPK

Pismo informacyjne PPK

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Deklaracja rezygnacji z PPK

Zobacz proszę kalkulator korzyści

Proszę kliknąć i zobaczyć ile Państwo mogą zyskać dzięki współpracy z naszą firmą!