ZAWIADOMIENIE O WYBORACH

Niniejszym informujemy, iż z uwagi na ogłoszony w całym kraju stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 wybory reprezentanta pracowników Next One, z którym przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie wyboru instytucji finansowej do zarządzania środkami gromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych odbędą się w systemie korespondencyjnym. W związku z powyższym uprasza się o nadsyłanie kandydatur w listach poleconych na adres ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice w terminie do 06.03.2020

Po ogłoszeniu listy kandydatów każdy z pracowników spółki Next One będzie mógł oddać głos na wybranego przez siebie kandydata przesyłając list polecony na ww. adres. Każdy list winien być opatrzony własnoręcznym podpisem nadawcy.

——————————————————————————————————————————————————————–

Niniejszym zawiadamia się, że w dniach 16-17 września 2019 roku odbędą się wybory przedstawiciela pracowników spółek Time Security oraz Sky One do reprezentowania pracowników podczas konsultacji z pracodawcą w sprawie wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. organizacji wyborów, w tym sposobu oraz warunków zgłaszania kandydatów, należy zapoznać się z regulaminem wyborów dostępnym na stronie internetowej oraz w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Pukowca 15.

Regulamin Time Security

Regulamin Sky One

Przewodnik po PPK

Pismo informacyjne PPK

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Deklaracja rezygnacji z PPK

Zobacz proszę kalkulator korzyści

Proszę kliknąć i zobaczyć ile Państwo mogą zyskać dzięki współpracy z naszą firmą!

WITAMY W TIME GROUP POLSKA!


Aby usprawnić obsługę pracowników i klientów zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 pod numerem


 tel. 5 333 2 999 1


lub


kontaktu mailowego na adres kontakt@time-polska.pl


 

Jednocześnie pragniemy poinformować o zmianie danych adresowych. Informacje dostępne w zakładce Kontakt